Uncategorized

Automatische antenne-tuner

Om de beste stroomoverdracht in een antenne te krijgen, is afstemming vereist. Dit proces gebruikt een lading die overeenkomt met de transmissielijn aan de antenne, die de staande golfverhouding (SWR) regelt.

[K3NG] bouwde zijn eigen automatische antenne-tuner. Ten eerste procedures de SWR van de lijn met behulp van een tandemmatchaankoppeling. Met dit apparaat kunnen de voorwaartse en weerspiegelde signalen op de lijn worden geëxtraheerd. Ze worden gebufferd en gevoerd in een Arduino voor bemonstering. Met behulp van deze gegevens kan het apparaat de SWR berekenen. Het RF-signaal is ook verdeeld en bemonsterd om frequentie te meten.

Om afstemmen te automatiseren, schakelt een Arduino een bank van condensatoren en inductoren in en uit het circuit. Door de belasting te variëren, kan het de optimale matching vinden voor de gegeven antenne en frequentie. Zodra het het doet, worden de instellingen opgeslagen in EEPROM, zodat ze later kunnen worden herinnerd.

Controleer na de pauze een video van de tuner op de relais en het matchen van een lading.

[RICHV]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *